Welkom op onze website!

Welkom op de website van SV Woenselse Boys, een Eindhovense voetbalvereniging die sinds 1929 actief is en samen met haar ruim 750 leden de gelegenheid biedt deel te nemen aan verschillende voetbalactiviteiten. SV Woenselse Boys kent een multiculturele samenstelling en daar zijn we trots op! We bieden voetbalmogelijkheden aan voor iedereen. Niet alleen talenten, maar ook hobbyisten kleuren onze vereniging. Samen met onze vrijwillige vakmensen kunt u deel uitmaken van onze fantastische vereniging.

We bestaan al een lange periode en hebben daarin veel ervaring opgedaan. En die ervaring gebruiken we vandaag de dag nog steeds. We streven er natuurlijk naar om, met onze spelers en hun begeleiders, op een zo hoog mogelijk niveau te presteren. Sociale contacten en gezelligheid, maar ook Normen & Waarden en  Fairplay & Sportiviteit, zijn sleutelwoorden binnen onze club. En met ruim 750 leden, verdeeld over de verschillende categorieën van Mini’s, Pupillen, Junioren, Senioren tot Veteranen bij het veldvoetbal en een afdeling Zaalvoetbal vertegenwoordigen wij die gezonde vereniging.

Wij nodigen u van harte uit om met ons kennis te maken!

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Mededeling KNVB; Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers Organisaties die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat.

Het bestuur heeft besloten om binnen onze vereniging de VOG te gaan hanteren.

Mede gezien recente publicaties en n.a.v. vragen van ouders hebben wij informatie

ingewonnen bij NOC/NSF, de Gemeente en het Ministerie en zijn wij tot de conclusie

gekomen dat het hanteren van de VOG, met name binnen onze jeugdafdeling, een

bijdrage zal leveren aan een (nog) vertrouwdere (voetbal)omgeving binnen onze verenging.

Op korte termijn zullen alle vrijwilligers binnen onze jeugdafdeling hierover door

de jeugdcommissie worden benaderd.

Wij gaan er vanuit dat U ons standpunt zult steunen en hieraan wilt meewerken in

het belang van onze jeugdleden en onze vereniging.

Voor informatie omtrent VOG kijk je op de KNVB site;

http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/district-west-i/12419/verklaring-omtrent-gedrag-vog

 
>