Welkom op onze website!

Welkom op de website van SV Woenselse Boys, een Eindhovense voetbalvereniging die sinds 1929 actief is en samen met haar ruim 750 leden de gelegenheid biedt deel te nemen aan verschillende voetbalactiviteiten. SV Woenselse Boys kent een multiculturele samenstelling en daar zijn we trots op! We bieden voetbalmogelijkheden aan voor iedereen. Niet alleen talenten, maar ook hobbyisten kleuren onze vereniging. Samen met onze vrijwillige vakmensen kunt u deel uitmaken van onze fantastische vereniging.

We bestaan al een lange periode en hebben daarin veel ervaring opgedaan. En die ervaring gebruiken we vandaag de dag nog steeds. We streven er natuurlijk naar om, met onze spelers en hun begeleiders, op een zo hoog mogelijk niveau te presteren. Sociale contacten en gezelligheid, maar ook Normen & Waarden en  Fairplay & Sportiviteit, zijn sleutelwoorden binnen onze club. En met ruim 750 leden, verdeeld over de verschillende categorieën van Mini’s, Pupillen, Junioren, Senioren tot Veteranen bij het veldvoetbal en een afdeling Zaalvoetbal vertegenwoordigen wij die gezonde vereniging.

Wij nodigen u van harte uit om met ons kennis te maken!

Jaarvergadering maandag 14 november

AGENDA JAARVERGADERING SV WOENSELSE BOYS

 

Maandag 14 november 2016         Aanvang:  20.00uur           

 

1.     Opening

2.    Verslag van de vorige vergadering

3.    Verslagen van de verschillende afdelingen

·        Senioren incl Veteranen

·        Jeugd incl Mini’s

·        Zaalvoetbal

4.    Financieel verslag

5.    Begroting 2016/2017

6.    Verslag kascommissie

7.    Verkiezing kascommissie

8.    Verkiezing voorzitter

·        Aftredend en herkiesbaar; Ton Everhartz

9.    Rondvraag

10.  Beantwoording rondvraag

11.  Sluiting

 

Wij roepen alle stemgerechtigde leden op deze vergadering bij te wonen.  Ongeacht het aantal aanwezige leden zal deze vergadering ALTIJD doorgang vinden !

 
>